MittLiv.net

Personvern

16. mai 2022

Disse personvernreglene gjelder enhver bruk av produkter, tjenester og nettsteder levert av Norlunn IT («MittLiv»). Referanser til «vi», «vår» og «oss» refererer til MittLiv, mens «du», «din» og «bruker» refererer til MittLiv kunde eller bruker.

Informasjon vi lagrer

Når du bruker MittLiv gir du oss to typer informasjon: personlig informasjon som du selv velger å formidle, og som blir samlet inn av oss, og informasjon om nettsidebruken som blir samlet inn av oss mens du bruker nettstedet og MittLivs tjenester.

Registreringsinformasjon

Når du registrerer deg som bruker av MittLiv oppgir du personlige informasjon som navn, e-postadresse og mobilnummer, heretter kalt Personopplysninger. Passord lagres kryptert i vår database. Vi kan ikke lese passordet ditt. Vi har heller ikke tilgang til din kredittkortinformasjon.

Når du registrerer deg som bruker av MittLiv, samtykker du til at MittLiv kan sende deg e-post med innhold relatert til tjenesten og din konto.

Informasjon om nettsidebruken

Når du logger deg inn på MittLiv, registrerer vi nettlesertypen og IP-adressen din. Denne informasjonen samles inn for alle som besøker MittLiv. I tillegg lagrer vi bestemt informasjon fra nettleseren din ved hjelp av informasjonkapsler (cookies). Informasjonkapsler er data som lagres på din datamaskin, som er knyttet til informasjon om brukeren. Vi bruker informasjonskapsler for å bekrefte at du er logget inn.

Vi bruker vedvarende informasjonskapsler til å lage statistikk om nettstedbruken på Tjenesten. Vedvarende informasjonskapsler lagres på datamaskinene din over en lengere periode. Denne informasjonen er ikke personlig identifiserbar.

Opplasting av filer

Når MittLiv laster opp filer fra datamaskinen din, lagres filene dine på våre servere. Da sender du samtidig filsysteminformasjon som navn på filer og mapper, filstørrelse og annen metadata. Filer er kryptert med Secure Socket Layer (SSL) under overføring.

Hvordan MittLiv bruker informasjonen

Informasjon innsamlet av MittLiv brukes kun for å levere og forbedre Tjenesten, og for å utvikle nye produkter og tjenester

Vi kan se informasjon om ditt filsystem (som filnavn og filstørrelse etc.), men ikke innholdet i filene

Vi vil ikke selge eller markedsføre e-postadresser

Vi vil ikke levere ut dine personopplysninger til tredjepart

Vi vil ikke åpne eller lese filene du lagrer hos MittLiv

Barn under 13 år

MittLiv tillater ikke at personer under 13 år registrerer seg. MittLiv samler ikke bevisst inn eller ber om personlig informasjon fra personer under 13 år.

Sikkerhet

MittLiv opererer med strenge sikkerhetstiltak for å beskytte mot tap, misbruk og endring av informasjonen lagret hos oss.

Ettersom e-post og direktemeldinger ikke anses som sikker kommunikasjon, vil vi be om at du ikke sender sensitive personopplysninger til oss på e-post eller gjennom meldingstjenester.

Dersom du terminerer din brukerkonto blir brukerdata og annen informasjon oppbevart i arkiv eller back-up filer i inntil 90 dager.

Lenker

MittLiv inneholder lenker til andre nettsteder. Vi står ikke ansvarlig for personvernpraksisen til andre nettsteder. Vi oppfordrer brukerne til å være oppmerksomme når de forlater sidene våre, og til å lese retningslinjene for personvern for alle nettsteder som samler inn personlig identifiserbar informasjon. Disse retningslinjene for personvern gjelder bare for informasjon innhentet av MittLiv.

Innsyn, endringer og sletting av Personopplysninger

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av Personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av Personopplysninger hos oss. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: https://www.datatilsynet.no.

Ditt samtykke til behandling av Personopplysninger er en forutsetning for bruk av våre tjenester.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av Personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: https://www.datatilsynet.no.

Endring av Personvernerklæringen

MittLiv forbeholder seg retten til å endre Personvernerklæringen, og vil melde fra om endringer på våre hjemmesider. Informasjon om disse endringene vil også bli sendt brukere på epost. Brukerens fortsatt bruk av Tjenesten innebærer aksept av disse endringene.